सुचना, समाचार र मनोरन्जन
safal cup

राष्ट्रिय जनगणना : ४७ हजार कर्मचारीका लागि आवेदन खुल्याे

काठमाडौं । सरकारले करार सेवामा ४७ हजार कर्मचारी माग गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा तथ्यांक संकलन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यका लागि सो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो। विभागले ६० दिनभित्र दरखास्त पेश गर्न बुधबार जारी गरेको सूचनामार्फत् अनुरोध गरेको छ। विभागका अनुसार सुपरीवेक्षक ८ हजार जना माग भएको छ भने गणक ३९ हजार माग गरिएको छ। आवेदन दिनेमध्येबाट निश्चित मापदण्डको आधारमा सर्टलिस्ट गरिने सूचनामा उल्लेख छ।

सुचनामा सुपरिवेक्षक २ महिनाको लागि मागिएको छ भने गणकको काम गर्ने अवधि एक महिनाको छ। सुपरीवेक्षक हुनका लागि स्नातक तह उत्रिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भने गणकका लागि प्लस-टु तह उर्तिण गरेको हुन आवश्यक छ। सुपरीवेक्षणका लागि मासिक तलब २८२०० तोकिएको छ भने गणकका लागि २६६१० तलब तोकिएको छ।

सुपरीवेक्षकमा आवेदन दिन निम्न योग्यता तोकिएको छ:-

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को दफा १३ बमोजिमको देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकले सुपरिवेक्षकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

Parichay

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:- स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको ।
उमेर:- दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेको। महिलाको हकमा ४५ (पैँतालिस्) वर्ष ननाघेको ।
स्थानीय तह: सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको नागरिक।

त्यस्तै गणकका लागी निम्न योग्यता तोकिएको छ
राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को दफा १३ बमोजिमको देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकले गणकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: १०‌+२ (दश जोड दुई) वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको।
उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेको। महिलाको हकमा ४५ (पैँतालिस) वर्ष ननाघेको ।
स्थानीय तह: सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गरेको नागरिक।

अनलाईन निवेदन दिदा निम्न कागजात आवश्यक पर्छ
अनलाईन मार्फत दरखास्त दिँदा अपलोड गर्नुपर्ने कागजात र प्रमाणपत्र
-हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटोको स्क्यानरडिजिटल कपी,
-नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको स्क्यानरडिजिटल कपी (दुवै साईड),
-न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाणपत्रको स्क्यानरडिजिटल कपी,
-यदि उम्मेदवारले तथ्या‌ंक संकलनसम्बन्धी कुनै तालीम लिएको वा तथ्यांक सकंलनको अनुभव भएको कुरा उल्लेख गर्न चाहेमा सो कुरा पुष्टी हुने कागजातको स्क्यानरडिजिटल कपी समेत अपलोड गर्नुपर्नेछ।
-उम्मेदवारले दरखास्तसाथ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातको स्क्यानरडिजिटल कपी बढीमा ५१२ केबीसम्म र १०२४ पिक्सेलसम्म हुनुपर्नेछ,
उम्मेदवारले नयाँ फाराम सुरु गरेको ७ (सात) दिनसम्म त्यस्तो फाराममा आवश्यक जानकारी फेरबदल गरी अन्तिममा पेश गरी सब्मिसन् नम्बर प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसका लागि फारामको तल पट्टी रहेको ”सेभ गर्नुहोस्” बटनमा थिच्नुपर्नेछ र सम्पादन गर्नका लागि दिइएको प्रक्रियाको पालना गरी जानकारी सम्पादन गर्न सकिनेछ।
तर, उम्मेदवारले एकपटक फाराममा अनिवार्य रहेका विवरण भरी पेश गरी सब्मिसन् नम्बर लिईसकेकोमा त्यस्तो फाराम सम्पादन गरी पुनः पेश गर्न सकिने छैन।

Comments
Loading...