सुचना, समाचार र मनोरन्जन

आजको तरकारीको मूल्यसूची

काठमाडौँ/
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज आइतबारको तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका अनुसार अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३५ रुपैयाँ, रातो आलुको मूल्य औसत प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ रहेको छ । र, रातो आलु भारतीय को औसत प्रतिकेजी २९ रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी, तराईको काउलीको औसत मूल्य प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ भने स्थानीय काउलीको २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी औसत मूल्य कायम गरिएको छ ।

तरकारी तथा फलफुलको मुल्यसुची:

British college
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
अदुवा के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
अनार के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
अमला के.जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अम्बा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
आभोकाडो के.जी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३४ रू. ३६ ३५.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २८ रू. ३० २९.००
इमली के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
काउली तराई के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. २० रू. ३० २५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ४० रू. ५० ४५.००
कागती के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
किनु के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
किवि केजी रू. ३५० रू. ४०० ३७५.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ७० रू. ८० ७५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३१० ३०५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गाजर(तराई) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गान्टे मूला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. १० रू. १५ १२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू. २० रू. ३० २५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. २० रू. ३० २५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
ग्याठ कोबी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १२० रू. १३० १२५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ७० रू. ८० ७५.००
घिरौला के.जी. रू. १३० रू. १४० १३५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
जिरीको साग के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ३० रू. ३५ ३२.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तरुल के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २३० रू. २५० २४०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २६० २५०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
तामा के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तितो करेला के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
तोफु के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पार्सले के.जी. रू. ४०० रू. ५०० ४५०.००
पालूगो साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ७०० रू. ८०० ७५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ५८ रू. ६२ ६०.००
प्याज हरियो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २५ रू. ३० २७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
बकूला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
बन्दा(तराई) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
बन्दा(नरिवल) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
बरेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
भिण्डी के.जी. रू. १५० रू. १६० १५५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १०० रू. १२० ११०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मटरकोशा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. १० रू. १५ १२.५०
मेथीको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ८० रू. १०० ९०.००
मौसम के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. १०० रू. १५० १२५.००
रायो साग के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
रुख कटहर के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
लप्सी के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २७० रू. २८० २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. १९० रू. २०० १९५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
लौका के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सजिवन के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
सलगम के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. १५० रू. १७० १६०.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
सौफको साग के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
स्कूस के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ५०० रू. ६०० ५५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ३५ रू. ४५ ४०.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. १८० रू. २०० १९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. ६० रू. ८० ७०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. १५ रू. २० १७.५०
कमेन्ट्स
Loading...